Traballando en igualdade

Desde a semana pasada están en marcha no instituto varios obradoiros coordinados polo departamento de Orientación coas titorías de 1º e de 4º da ESO. Son actividades froito da colaboración co Centro de Información á Muller do Concello de Caldas que foi quen nolas ofertou. Seguimos pois participando en accións que buscan espallar valores de igualdade e respecto e que sirvan para combater a través da reflexión e do coñecemento o machismo presente na sociedade.

No caso de 1º da ESO serán catro sesións e levan por título Quérote, quérome. Para 4º da ESO escolleuse traballar en dúas sesións nas se procura nos mozos a reflexión sobre novos xeitos de entender a masculinidade e nas mozas traballar conceptos como empoderamento, diversidade sexual…

Participación na Digitalweek

Desde o domingo 30 de outubro ata o sábado 5 de novembro, 24 alumnas e alumnos do Aquis Celenis participaron na Digitalweek 2022, un programa da Consellaría de Educación que ten como obxectivo principal proporcionarlle ao alumnado unha actividade de inmersión lingüística que lle permita mellorar as súas destrezas de comprensión e expresión oral en lingua inglesa, co apoio de profesorado nativo nesta lingua, a través de actividades dixitais.